Mit arbejde i EU


Europa-Parlamentet er det eneste demokratisk valgte organ i EU. Borgerne i EU’s 28 medlemslande skal til stemmeurnerne hvert femte år for at vælge i alt 751 europæiske parlamentarikere. Danmark har 13 repræsentanter i Europa-Parlamentet, og tre af os er socialdemokrater.

 

I 2009 trådte Lissabon-traktaten i kraft. Det er den nyeste aftale for det europæiske samarbejde, og med den fik Europa-Parlamentet – og borgerne – større indflydelse på en lang række politikområder.

 

Til daglig holder vi til i Bruxelles, hvor vi går til udvalgsmøder og arbejder med at lave nye regler og love. Men faktisk ligger Europa-Parlamentets hovedsæde i den lille franske by Strasbourg. Det er her, vi tager til en gang om måneden for at stemme om lovgivning og holdninger til forskellige emner.

 

Det kan virke fjollet, at hele Parlamentet rejser fra Bruxelles til Strasbourg en gang om måneden. Det koster både tid, penge og belaster miljøet. Vi er også mange, der kæmper for, at Parlamentet kun skal være i Bruxelles. Men der er en historisk forklaring på rejsecirkusset.

 

Faktisk har Europa-Parlamentets generalsekretariat hjemme i Luxembourg, og det var i starten også meningen, at plenarforsamlingerne skulle afholdes der. Luxembourg blev valgt, fordi landet ligger på grænsen mellem Tyskland og Frankrig og derfor var det perfekte symbol på det ”fredens projekt”, EU ofte bliver betegnet som. Imidlertid var det kun i Strasbourg, at der fandtes en sal med tolkeanlæg, der var stor nok til hele Parlamentet. Da der endelig var bygget en ny sal i Luxembourg, havde Parlamentet vænnet sig til at holde plenarforsamlinger i Strasbourg.

 

Europa-Parlamentet har flere gange presset på, for at få proceduren ændret, så det kun hører hjemme et sted, men især Frankrig stiller sig i vejen.

Læs mere om min holdning til EU