Parlamentarikernes løn

Der er forståeligt nok interesse for, hvordan økonomien er strikket sammen for et medlem af Europa-Parlamentet. Jeg har derfor valgt at beskrive vores økonomi her på min hjemmeside.


Vederlag (løn)

I 2005 - altså før jeg blev medlem - blev en ny statut (regler) for medlemmer af Europa-Parlamentets aflønning godkendt af Ministerrådet og Europa-Parlamentet. De nye regler trådte i kraft i forbindelse med valget til Europa-Parlamentet i sommeren 2009.

 

Ifølge den nye statut får alle medlemmer det samme vederlag (løn), som udbetales over EU-budgettet. Vederlaget er pt. på € 8.757,70 (2018) om måneden, og det skal der betales EU-skat samt en ulykkesforsikring af. Efter skat og forsikring er vederlaget på € 6.824,85 (2018).

 

De nye regler giver de enkelte medlemslande mulighed for også at opkræve national skat. Det danske Folketing har valgt, at vi også skal betale dansk skat, og det støtter jeg selvfølgelig. Det betyder, at vi betaler dansk skat af den del af vores løn, der er tilbage, efter vi har betalt EU-skat mv. Min trækprocent er 49.

 

Jeg betaler derfor det samme i skat som danske lønmodtagere. Et dansk folketingsmedlem får i grundløn 55.066,75 (2018) kroner om måneden før skat, jeg får 64.737 (2018) kroner om måneden før skat.

Pension
Statutten fastsætter, at de forhenværende medlemmer har ret til en alderspension, når de fylder 63. Når der er tale om tidligere medlemmer, skyldes det, at man som eksisterende medlem får vederlag og derfor ikke skal have pension oveni.

 

Pensionen er sat til 3,5 % af vederlaget for hvert hele år, de har udøvet deres mandat. Midlerne til disse pensioner udbetales over Europa-Parlamentets budget.

Den tillægspensionsordning, der blev etableret for medlemmerne i 1989, er fra juli 2009 lukket for nye medlemmer og er ved at blive udfaset. Jeg er ikke medlem af denne ordning.

Godtgørelse af generelle udgifter - de såkaldte blyantspenge
Medlemmerne af Europa-Parlamentet modtager ligesom medlemmer af nationale parlamenter tillæg, der skal dække udgifter, som opstår i forbindelse med udøvelsen af vores parlamentariske hverv.

 

Vi får som medlemmer godtgjort udgifter til kontorhold og andre udgifter i Danmark. Det er de penge, der populært kaldes blyantspenge. Vi får € 4.513 (2019) pr. måned pr. medlem til dækning af udgifter som for eksempel lokaleleje, telefon, telefax, kopimaskine, computere og vedligeholdelse af kontorudstyr samt til rejser i eget land.

 

Hvis man ikke passer sit arbejde i Europa-Parlamentet og kun møder op til under halvdelen af plenarmøderne halveres godtgørelsen.

Personaleordninger
Europa-Parlamentet stiller et budget til rådighed for os medlemmer, så vi kan ansætte personale. Beløbet udgør op til €24.526 (2018) per måned. Men pengene udbetales ikke til os medlemmer. De udbetales til personalet. De kan enten være akkrediterede assistenter med tjenestested i Bruxelles (eller Luxembourg/Strasbourg).

 

Disse assistenter sorterer direkte under Europa-Parlamentets administration og er underlagt arbejdsbetingelserne for midlertidigt ansat EU-personale. Der er udarbejdet en særlig statut som bestemmer arbejdsvilkår, løn og så videre for assistenterne.

 

Der er mulighed for at ansætte assistenter med tjenestested i Danmark. Disse ansattes løn administreres af en bemyndiget betalingsagent. For mit vedkommende er det Revisionsinstituttet, der er min betalingsagent. De sikrer, at alt går ordentligt for sig vedrørende beskatning, social sikring, afregning med Europa-Parlamentet og så videre.

 

Generelt kan medlemmerne ikke længere ansætte nære slægtninge som personale, omend der er en overgangsperiode for dem, der blev ansat i den forgangne valgperiode. Jeg har ingen familiemedlemmer eller slægtninge ansat.

 

Rejseudgifter
De fleste møder i Europa-Parlamentet, såsom plenarmøder, udvalgsmøder og møder i de politiske grupper finder sted i Bruxelles eller Strasbourg. Vi får som medlemmer godtgjort de faktiske billetudgifter, vi har ved deltagelse i disse møder mod forelæggelse af kvitteringer og boarding pass.

 

Vi kan få godtgjort de faktiske udgifter op til et maksimumbeløb svarende til en flyrejse på business class, en togrejse på 1. klasse eller 0,53 (2019) euro pr. kilometer (med en øvregrænse på 1.000 kilometer) ved bilrejse.

 

Selv flyver jeg både på business class og economy flex. Valget af det ene eller andet afhænger af, hvor jeg skal hen, hvornår jeg bestiller mine rejser (og dermed hvad jeg kan få af sæder), hvor sikker jeg er på, at billetten ikke ændres igen og lignende.

 

Jeg har i min hverdag brug for fleksibiliteten i billettypen, for hurtigt sikkerhedstjek og fast track, høj prioritering ved ombooking i tilfælde af forsinkelser eller aflysninger af fly med mere. Alle disse forhold spiller ind på mit valg af billet i de konkrete tilfælde.

 

Foruden de faktiske omkostninger til flybilletten gives også et tillæg, der beregnes ud fra rejsens distance og varighed til dækning af øvrige rejseudgifter (for eksempel motorvejsafgift, parkeringsafgift i lufthavnen, taxa til lufthavnen, bagageovervægt eller reservationsgebyr).

 

Den tidligere ordning med faste rejsedagpenge for rejse mellem Bruxelles og Strasbourg (og andre EU-destinationer) er erstattet af denne ordning.

Rejsetillæg
Vi kan få tilskud til at rejse til andre møder end officielle EP-møder udenfor vores eget hjemland – det kan for eksempel være, hvis vi skal deltage i en konference, eller hvis vi i egenskab af at være ordfører på en sag inviteres til at holde oplæg et sted i Europa.

 

Godtgørelsen sker på grundlag af den faktiske pris for fly- eller togbilletten mod forelæggelse af kvitteringer og anden nødvendig dokumentation. Godtgørelsen kan maksimum udgøre € 4.454 (2019).


Dagsdiæter (de såkaldte "dagpenge")
Europa-Parlamentet udbetaler et fast tillæg på € 320 (2019) for hver dag, vi deltager i officielle møder i EP-sammenhæng. Beløbet dækker indkvartering, måltider og alle øvrige udgifter, der opstår i forbindelse med mødedeltagelsen.

 

Europa-Parlamentet udbetaler kun tillægget, hvis vi har skrevet os på en officiel tilstedeværelsesliste. Det betyder, at man ikke får sit tillæg, hvis man ikke møder op.

 

Under mødeperioderne kan Europa-Parlamentet halvere dette beløb, hvis vi kun er til stede ved mindre end halvdelen af de afstemninger, der afholdes ved navneopråb (roll call votes) på tirsdage, onsdage og torsdage under mødeperioderne i Strasbourg og på 2.dagen af mødeperioder i Bruxelles.

 

Europa-Parlamentet udbetaler et beløb på € 160 (2019) pr. dag plus indkvarterings- og morgenmadsudgifter ved deltagelse i møder, der finder sted udenfor EU; igen forudsat, at vi har deltaget i og skrevet under på mødets officielle tilstedeværelsesliste.

Møder i Danmark
Vi kan få diæter for at deltage i møder i det danske Folketing, hvis der er officielle møder.

 

Jeg har valgt ikke at modtage disse diæter, da jeg bor på Frederiksberg og derfor ikke har udgifter knyttet til møderne.

 

Jeg mener derimod, at det kan være yderst relevant for eksempel for jyske kolleger at tage imod diæterne. Ofte knytter der sig nemlig udgifter til hotelophold osv. for at kunne deltage på møderne.

Boligforhold
Jeg har valgt at leje en lejlighed i Bruxelles, som jeg bor i, når jeg er til møder der. I Strasbourg deler jeg en hotellejlighed med en kollega.

 

Udgiften svarer stort set til det, som det koster at bo på et rigtigt hotel, men det er rart at kunne efterlade toiletsager, tøj og lignende i lejligheden.

Kilde
Alle tal og oplysninger er hentet fra Europa-Parlamentets hjemmeside: www.europarl.europa.eu/